Belasting

Zie je op tegen je belastingaangiftes? Ook hier helpt AdFiSan je graag mee.

Adfisan de beste hulp bij belastingaangifte en administratie Haarlem ook als financieel interim

Onderstaande aangiftes kan ik voor je verzorgen:

  • Aangifte Omzetbelasting (BTW)
  • Aangifte Inkomstenbelasting (IB)
  • Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)

 

Aangifte omzetbelasting

De berekening van de aangifte omzetbelasting maak je aan de hand van je boekhouding. Uit de boekhouding komen daarvoor enkele belangrijke gegevens: de opbrengsten exclusief btw, de daarover verschuldigde btw; en de btw die in rekening is gebracht op kosten.

Het verschil tussen de verschuldigde belasting en de voorbelasting noemen we de ‘af te dragen belasting’. Na eventuele correctie met de zogenaamde kleine-ondernemersregeling wordt dat het eindbedrag van de aangifte. Een te betalen bedrag, en soms een terug te ontvangen bedrag. Bij de aangifte van het 4de kwartaal wordt ook de btw privé aangegeven in het geval van een ‘auto van de zaak’.

Uitstel aangifte omzetbelasting

Voor de aangifte omzetbelasting kan geen uitstel worden verkregen. Het is een vaak voorkomend misverstand dat voor de aangifte omzetbelasting dezelfde uitstelregeling geldt als voor de inkomstenbelasting. Dit is niet het geval.

BTW suppletie

Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit wordt gecorrigeerd door middel van een btw-suppletie of bij kleinere bedragen door een correctie in het volgende tijdvak.

 

Inkomstenbelasting

Fiscale regelingen voor ZZP’ers

De belastingdienst stimuleert ondernemen. Er zijn verschillende fiscale regelingen die bedoeld zijn om het ondernemerschap te bevorderen. Je kunt alleen van deze aftrekposten gebruik maken als je wordt beoordeeld door de belastingdienst als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heb je recht op aftrekposten zoals de MKB-Winstvrijstelling en Investeringsaftrek. Voldoe je ook nog aan het urencriterium (Voorwaarden urencriterium) dan heb je recht op Zelfstandigenaftrek en eventueel Startersaftrek.

Uiteraard neem ik ook de hypotheekrente en andere uitgaven gerelateerd aan inkomen mee in de aangifte. En zorg voor een optimale verdeling van de aftrekposten tussen jou en je fiscale partner.