Tijdelijk 6% BTW voor herstel en renovatie

huis-300x236

BTW

Lage btw voor herstel en renovatie

Per 1 maart 2013 is de btw op herstel en renovatie van woningen en enkele specifieke kosten tijdelijk verlaagd naar 6%. Wat betekent dat voor u?

Lage btw voor arbeidscomponent herstel en renovatie.

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar).

Let op. Materiaalkosten zijn uitgezonderd.

Renovatie en herstel. Onder renovatie en herstel wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Tip. Er wordt uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip ‘woning’. Zo komen ook woonboten en woonwagens in aanmerking.

Arbeidskosten. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

Afronding bepalend voor tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Tip. Houd de vinger aan de pols wat betreft de datum van afronding van de werkzaamheden.

Extra goedkeuringen. Het verlaagde tarief geldt daarnaast voor: 

  • het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door onder andere architecten mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
  • de arbeidskosten van op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in het eigen bedrijf vervaardigde goederen, zoals inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen;
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde woningen behorende tuinen

Het verlaagde tarief geldt ook voor tuinonderhoud en het maken van bouwtekeningen. Laat de arbeidskosten afzonderlijk benoemen in offertes en bij prijsafspraken.